เอกสารที่ผู้เรียนต้องเตรียมสำหรับ เปิดบัญชีพอร์ต Interactive Brokers

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน
2. บัตรประชาชน ก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน ใช้เฉพาะด้านหน้า
3. ใบขับขี่ จะต้องเป็นแบบที่ มีวันหมดอายุ เท่านั้น ใช้ด้านหน้า และด้านหลัง
4. บิลค่าน้ำ หรือ บิลค่าไฟฟ้า ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หัวมุมด้านบนของบิล จะต้องมีคำว่า ใบแจ้งหนี้ เท่านั้น และชื่อในบิลจะต้องตรงกับ เอกสารข้อที่ 1. และ ข้อที่ 2. เท่านั้น
หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างใช้แบบสี เท่านั้น
เอกสารข้อที่ 1. และข้อที่ 2. สามารถเลือกใช้ได้ 1 อย่าง
เอกสารข้อที่ 3. และข้อที่ 4. สามารถเลือกใช้ได้ 1 อย่าง
กรณีที่ ไม่มีเอกสารข้อที่ 3. และข้อที่ 4. จำเป็นจะต้องใช้เอกสารข้อที่ 1. และข้อที่ 2. ควบคู่กันในการสมัครเปิดบัญชี
สามารถสแกนเอกสารแบบสี หรือ จะใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายรูปเอกสาร แล้วแนบรูปภาพในแบบฟอร์มข้อที่ 6. รูปภาพ และ เอกสาร ไม่ควรมีเงา หรือแสงสะท้อน ความชัดเจนของเอกสาร มีผลต่อการอนุมัติบัญชี

5. จำเป็นจะต้องสมัคร Gmail ใหม่ ใช้สำหรับเปิดบัญชีพอร์ต Interactive Brokers ห้ามมีคำว่าIB , Interactive Brokers , Brokers , Trader , Stock , ในการตั้ง Gmail

6. คลิกที่ LINK เพื่อกรอกข้อมูล สำหรับ สมัครเปิดบัญชีพอร์ต Interactive Broker สามารถแนบเอกสารเปิดพอร์ต ในแบบฟอร์มได้ทันที พร้อมมีรูปภาพตัวอย่างของเอกสารที่ถูกต้อง การอนุมัติบัญชี ช้า-เร็ว ความชัดเจนของเอกสารก็มีผลด้วยเช่นกัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด ส่ง หรือ กด Submit

Forms << คลิกที่ LINK เพื่อกรอกข้อมูล

7. คลิกที่ LINK ลงทะเบียนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาต สำหรับนักลงทุนรายย่อยสามารถโอนเงิน ไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างการลงทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดูเป็นตัวอย่าง มีทั้งหมด 17 ขั้นตอน หมายเหตุ : กรณีที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีพอร์ตเด็ดขาด

iservice.bot.or.th << คลิกที่ LINK สำหรับลงทะเบียน

 

คำแนะนำ : เมื่อกรอกแบบฟอร์มในข้อที่ 6. เสร็จเรียบร้อย แจ้งทีมงานตรวจสอบเอกสารได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชี การเปิดบัญชีพอร์ต Interactive Brokers ใช้ระยะเวลา 15 – 20 วัน เมื่อบัญชีพอร์ตอนุมัติ ทีมงานจะจัดส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทาง Email

****ไฟล์ตัวอย่าง***** 

8. กรุณากรอก แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สามารถคลิกที่

ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) << คลิกที่ LINK สำหรับกรอกแบบประเมิน

สำหรับพี่ๆ สมาชิกท่านใดที่ติดปัญหาการเตรียมเอกสาร
สามารถแจ้งเรื่องได้ทางไลน์ส่วนตัว ได้ทันที
ID Line : 0647696962
Email : Support@elysiumtrader.com
Tel. : 091-892-3532 / 061-546-4856
(คุณบีม ดูแลเรื่องการเปิดบัญชีพอร์ตหุ้น ต่างประเทศ)